Vedoucí

Celoročně aktivní vedoucí

Libuše Bláťa Latrová
Kontakt: blatnicek.latrova (zavinacz) seznam.cz, 728 312 480

prof-blata-nahled

 

Je služebně druhá nejstarší vedoucí v oddíle Poutníci. Má za sebou 7 let jako dítě a od roku 2005 působí jako vedoucí. Je zdravotnice v záloze a občasná kuchařka na výpravách.

V roce 2014 se z ní stala „papírově“ hlavaska. Má na starosti provozní záležitosti, komunikuje s rodiči, drží oddílovou kasu v černých číslech a podpoří každý dobrý nápad, který často i dopomůže zrealizovat. Je krotitelka střeštěných nápadů, které odstřeďuje do střeštěných nápadů, které však nehrozí nebezpečím.

 

Kurzy a kvalifikace:

DovednostiZákladní oddílová zkouška, Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2013), Zdravotník zotavovacích akcí (2013)

 

Ondřej Opičák Turek
Kontakt: ondra.opice (zavinacz) gmail.com, 774 570 292

prof-opicak-nahled

Na tábory jezdil od svých 5 let (Skaspa, Dobromysl, Tuláci – Malešice, Poutníci), od roku 2009 působí jako vedoucí (Tuláci – Malešice 2009–2013, Poutníci 2013–dnes). Studuje Pedagogiku volného času na Technické univerzitě v Liberci.

Mimo oddíl je členem Prázdninové školy Lipnice, pracuje jako lektor komunitních programů pro děti v pěstounské péči v organizaci Barevný svět dětí, připravuje příměstské tábory pro Otevřený klub dětí a mládeže Mapa, dělá instruktora v České cestě, pracoval i na zážitkových workshopech s tématem hodnoty a připravoval únikovou hru v projektu Zkušenost totality pro Sakutský institut. Připravoval programovou část pro tenisová soustředění pro Tenisovou školu Staša Matějovská. Pracoval i pro RTC Production, kde se podílel na realizaci akcí pro děti. Vedl i turnus školy v přírodě pro agenturu PAC. Lektoroval na různých základních školách kroužek Počítače a internet přes společnost Kroužky.

 

V oddíle bourá stereotypy, snaží se zejména spolu s Bláťou posunovat oddíl k větší kvalitě, vnáší neotřelé nápady a sdílí vědomosti z praxe i teorie mezi ostatní. Jeho cíl je posunout interní vzdělávání ku zvýšení profesionality vedoucích. Má na starosti web, Facebook, stříhá videa a upravuje fotky. Stará se o propagaci oddílu a o archiv. Je hlavním metodikem oddílu.

 

Kurzy a kvalifikace:

DovednostiZákladní oddílová zkouška, vstupní kvalifikace Výzva (2009), Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2013), Zdravotník zotavovacích akcí od Červeného kříže (2014), Metodický kurz environmentální výchovy – Orbis Kaktus (2015)Quo Vadis (2015), Kurz Zážitková pedagogika, metoda a aplikace do praxe (Škola 21, 2015), kurz Práce se skupinami (TUL, Pedagogika volného času, 2015), kurz Strážci Země pro pedagogy (Středisko ekologické výchovy Český Ráj, 2016), Zdravotník zotavovacích akcí – ZDrSEM Standard (2017)

 

Mimooddílové zkušenosti:

Člen Prázdninové školy Lipnice, instruktor ve společnosti Česká cesta, lektor v Barevném světě dětí, lektor adaptačního kurzu pro gymnazisty, výpomoc u ZDrSem a kurzů první pomoci prakticky IPRK, garant outdoorových akcí pro neformální skupiny


Michal Vačice Vitouš
Kontakt: xargosovo (zavinacz) centrum.cz, 777 334 383

prof-majkl-nahled

 

V minulosti působil téměř sedmnáct let jako vedoucí, a poté i hlavní vedoucí v jiném oddíle. V roce 2010 se rozhodl, že je načase jít do vedoucovského důchodu a odešel. Avšak po krátkém rozhovoru s nadšenci, které vychoval od skoro plínek, se navrátil a znovu povstal jako hlavní  vedoucí oddílu Poutníci. Nyní žezlo předal mladší generaci a funguje už „jen“ jako vedoucí.

 

Je rozeným vypravěčem příběhů, hraje postavy, které mají charakter a jejich slova mají vážnost, moudrost a důstojnost. Zároveň funguje jako oddílový juke-box. Hraje zejména na kytaru, ale ovládá třeba i klávesy.

 

Kurzy a kvalifikace: 

DovednostiZákladní oddílová zkouška, Akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí táborů (akreditováno MŠMT) (2001)


Matěj Millhouse Turek
Kontakt: turek.matej (zavinacz) gmail.com, 773 649 841

prof-mates-nahled

Od 4 let se účastnil táborů. V roce 2002 se jako dítě účastnil pravidelné oddílové činnosti a stal se v oddílu Tuláci – Malešice Rádcem. Později se vypracoval na zástupce hlavního vedoucího. Z oddílu odešel roku 2016. U našeho oddílu aktivně vypomáhá a podílí se na organizaci akcí od téhož roku.

 

Je odborníkem přes mapy, a tak vnáší znalosti z kartografie i do našeho oddílu. Podobně jako Opičák (bratři sobě) bourá skupinové myšlení. Snaží se v dětech probudit samostatnost a cit pro přírodní (rozuměj původní) způsob uvažování.

 

Kurzy a kvalifikace: 

DovednostiZákladní oddílová zkouška, Vstupní kvalifikace Výzva (2012), Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2015)


Dana Vlčice Kordová
Kontakt: amazonkadraci (zavinacz) seznam.cz, 730 542 020
    

prof-dana-nahled

Z nadšeného rodiče se z Dany stala zcela dobrovolně a s chutí nadšená vedoucí. Pravidelně vede schůzky, jezdí na výpravy a na tábory. V oddíle Poutníci působí od roku 2016.

Dana se stále učí novým věcem od ostatních, a to s velkým zájmem. Bleskovou rychlostí plní Základní oddílovou zkoušku a říká si o zpětnou vazbu. Naslouchá jak zkušeným vedoucím, tak dětem, od nichž se též mnoho dozví. Stává se den ode dne jistější.

Kurzy a kvalifikace:

Dovednosti, kurz Zapalovač
   

 

Michal Kocík Kocián
Kontakt: michalkocian77 (zavinacz) gmail.com

prof-kocik-nahled

Od 14 let působil jako vedoucí oddílu. V dospělosti měl dlouhou pauzu. Jako rodič dítěte, které chodí do Poutníků se velmi zajímal o naši činnost a zjistil, že ho láká se znovu podílet na vedení. Od roku 2016 působí jako plnohodnotný vedoucí u oddílu Poutníci.

 

Zajišťuje převozy jakéhokoli materiálu v jakémkoli množství. Též oddílu přináší technická udělátka ať už v podobě kladek anebo elektrických vychytávek. Zajímá se o kaligrafii a tím pádem mu estetické cítění není cizí. To se promítá do uměleckých zpracování doplňků pro hry.


Barbora Brambora Ordošová
Kontakt: b.ordosova (zavinacz) gmail.com, 731 972 541

prof-bara-nahled

Od roku 2009 jezdila jako dítě na tábory. Později se rozhodla jako dítě účastnit pravidelné oddílové celoroční činnosti a stala se Rádcem v oddíle Tuláci – Malešice. Od roku 2014 působí v oddílu Poutníci jako vedoucí.

 

Bára přináší do oddílu tóny houslí. Zároveň se stará o naši kostymérnu a vytváří programy, které obsahují sběr čehokoli.

 

Kurzy a kvalifikace: 

Dovednosti, Vstupní kvalifikace Výzva (2012), Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2015),  Metodický kurz environmentální výchovy – Orbis Kaktus (2016)

 

Rádci 

Michaela Bebina Růžičková

prof-bebina-nahled

 Bebina přišla do oddílu jako dítě. Postupně se začala zajímat o vedení oddílu. Pod vedením ostatních vedoucích v čele se svým Křídelníkem Opičákem se dostala jako první Poutník na post Rádce. Dopomáhá s částmi programů a učí se, jak funguje pozadí oddílové činnosti. Píše občasně zápisy z akcí na internet.

 

Kurzy a kvalifikace:

DovednostiZákladní oddílová zkouška


Vážená dopomoc

 

Jaroslava Pokorná
Kontakt: jarcaluky (zavinacz) seznam.cz


prof-jarca-nahled

Mamina, která se postupem času dostala do oddílové kuchyně vždy ráda navaří pro hladové poutnické krky. Účastní se některých oddílových porad a podílí se na realizaci akcí.

 

Jakub Chumba Župka
Kontakt: zupka.j (zavinacz) seznam.cz

chumba-profil

Od roku 2002 se účastnil celoroční oddílové činnosti jako dítě. Během puberty si dal pauzu. Od roku 2012 působí jako vedoucí. Zároveň studuje pedagogický obor na Karlově univerzitě.

 

Neustále z něj padají vtípky, kterými povznáší náladu celému táboru. Též se stará o zásobování a pomoc při realizaci her. Občasně vytváří velké táborové rekvizity.

 

Kurzy a kvalifikace:

DovednostiZákladní oddílová zkouška, Hlavní vedoucí mimoškolního kolektivu dětí a mládeže, akreditováno MŠMT (2015)

 

Mirek Krokodýl Suchý

obrazek

Jediný Poutník, který je polorobot. Jeho velkou zálibou je nechávat se pokreslit lihovou fixou. Mnoho let působil u oddílu Tuláci – Malešice jako vedoucí. S Poutníky jezdí většinou na letní tábory.


 

Na závěr děkujeme všem již neaktivním vedoucím, kteří se podíleli na chodu oddílu v dobách minulých. Konkrétně tedy Yellenovi, Žwejkalovi, Maverickovi, Hugovi, Světlaně a Večernici.