Základní oddílová zkouška: poutnická abeceda

  • Znáš zpaměti oddílovou (poutnickou) abecedu a dokážeš ji bez chyby napsat

  poutnicka-abeceda-nahled

 

  • Dokážeš do oddílové (poutnické) abecedy bez klíče přepsat předložený text, který obsahuje nejméně 20 písmen a naopak také dokážeš bez klíče vyluštit předložený text v oddílové abecedě, který obsahuje nejméně 20 znaků