Základní oddílová zkouška: mřížka, had, číselná abeceda

a)    Dokážeš pomocí klíče vyluštit předloženou zprávu zašifrovanou do jedné z těchto šifer:

mřížka, had, kříž, číselná abeceda (šifrovací kotouč)

 

mrizka

  had

had-2

mřížka

had

kříž