Základní oddílová zkouška: morseovka

  • Znáš morseovku zpaměti, nejméně písmena, a dokážeš ji bez chyby napsat

A

. -

Akát

N

- .

Nástup

1

. – – – -

B

- . . .

Blýskavice

O

- – -

Ó náš pán

2

. . – – -

C

- . – .

Cílovníci

P

. – – .

Papírníci

3

. . . – -

D

- . .

Dálava

Q

- – . -

Qílí orkán

4

. . . . -

E

.

Erb

R

. – .

Rarášek

5

. . . . .

F

. . – .

Filipíny

S

. . .

Sekera

6

- . . . .

G

- – .

Grónská zem

T

-

Trám

7

- – . . .

H

. . . .

Hrachovina

U

. . -

Učený

8

- – – . .

Ch

- – – -

Chvátá k nám sám

V

. . . -

Vyučený

9

- – – – .

I

. .

Ibis

W

. – -

Wagón klád

0

- – – – -

J

. – – -

Jasmín bílý

X

- . . -

Xénokratés

 

 

K

- . -

Krákorá

Y

- . – -

Ýgar mává

 

 

L

. – . .

Lupíneček

Z

- – . .

Známá žena

 

 

M

- -

Mává

 

 

 

 

 

Různé způsoby psaní morseovky

  pila

  les


trava


korale

pila

les

tráva

korále

  • Dokážeš přijmout zprávu (vyluštit ji), kterou ti rádce vysílá jednou z možných metod (píšťalkou, ústy „ty–tá“, baterkou, praporkem a podobně) a tato zpráva obsahuje nejméně 20 písmen

 

  • Dokážeš odeslat jednou z metod v předcházejícím bodě zprávu, kterou ti předloží rádce a která obsahuje nejméně 20 písmen