Základní oddílová zkouška: evoluce

  • Víš, co je to EVOLUCE a máš ve svém Poutnickém zápisníku napsáno nejméně pět pravěkých zvířat, víš jejich jména a z jaké jsou doby.

 Evoluce = vývoj života na Zemi

Zjednodušená časová osa

Období:

Vyskytující se živočichové:

Prvohory

trilobiti

Druhohory

dinosauři (stegosaurus, tyranosaurus, brontosaurus…)

Třetihory

savci

Čtvrtohory

pleistocén

pralidé, mamuti

holocén (současnost)

lidé