Základní oddílová zkouška: buzola (kompas)

  • Umíš zacházet s buzolou (kompasem). Dokážeš:
  1. pomocí buzoly (kompasu) zorientovat mapu
  2. správně označit směr azimutu daného vedoucím
  3. naměřit azimut směru, který ti vedoucí ukáže
azimut