Táborová hymna Bradavice

V rámci plnění 10. výzvy ze Soutěže skautských oddílů jsme se rozhodli zazpívat hymnu letního tábora s názvem Bradavice.