Senátní volby 2016 – vyjádření kandidátů k dětským organizacím

Jako oddíl se do politiky moc necpeme, není to středem našeho zájmu. Přesto se Opičák zajímal o to, jak kandidáti do senátních voleb smýšlí o organizacích našeho typu. Odpovědi bez komentáře. Udělejte si obrázek sami.

Dobrý večer,
se zájmem sleduji Vaši kandidaturu do senátu. Mám několik otázek, na které bych rád znal Vaši reakci.

Podíváme-li se do statistik, kam byly sunuty peníze z nejrůznějších dotací, zjistíme, že sport – a zejména fotbal – sežere obrovskou část. Jako vedoucí dětského oddílu, který je VŠESTRANNĚ zaměřen (rozuměj v první řadě se nezaměřuje jen na tělesnou zdatnost) se Vás chci zeptat:

1) Vnímáte informální výchovně-vzdělávací instituce jako TOM, Skaut, MOP, Pionýr apod. alespoň na stejné úrovni jako sportovní oddíly

2) Jaké konkrétní kroky byste chtěla učinit k podpoře zmiňovaných kolektivů 3) Zda bude Vaší snahou zlepšit úroveň kvality těchto výchovně-vzdělávacích zařízení (zejména DDM, kde je tendence přizpůsobovat se přání klienta-dítěte na úkor smysluplnosti)

4) Zda přispějete svým dílem ke vzniku nízkoprahového zařízení v prostorách bývalé MŠ blízko gymnázia Přípotoční, které snad leží „někde na stole“ Předem Vám děkuji za reakci.

Předem děkuji za Vaši reakci.

Renata Chmelová

1) Dlouhodobě fungující mimoškolní aktivity pro děti, které vedou dospělí-dobrovolníci, jsou pro mě na stejné úrovni. Důležité je, že se vše mění se snahou o výkon a usilováním o úspěchy na úkor party/fair play/mnoha dalších věcí.

2) Systémovou podporu obecními podnájmy, grantovým systémem, který je podpoří v zajišťování nejen vlastních akcí, ale i některých akcí pro veřejnost (třeba skauti udělají Vánoční trhy jeden rok, pionýři druhý…).

3) V rámci obce by mělo probíhat pravidelné a dlouhodobé setkávání těch, kdo pracují s mládeží – na všech úrovních. Nastavení grantů a výhodných podnájmů by mělo podporovat kvalitní programy.

4) K tomu už koalice VLASTA zásadně přispěla – navštívili jsme (v počtu tří zastupitelů) sociální odbor, nechali jsme si projekt důkladně popsat a pak jsme jeho zařazením do rozpočtu na r. 2016 podmínili naše hlasování pro tento rozpočet.

 

Irena Bartoňová Pálková

K té první otázce. Myslím si, že všechny instituce, které děti motivují a snaží se rozvíjet jejích nadání si zaslouží stejnou podporu.

2) Přiznám se, že tím jste mě zaskočil. Ale když o tom přemýšlím tak je to o změně zákona a přesměrování peněz, které jsou mnohdy vynakládány úplně špatně.

3) To souvisí s tou změnou zákona. Kvalita není sama o sobě. Musí být nastavena, a pak také kontrolována, taková pravidla, aby podpora šla na smysluplné věci. Děti mají otevřenou mysl, ale také musí pochopit pravidla hry.

4) O tom projektu nic nevím. Pokud mě s ním seznámíte, pak Vám ráda řeknu zda ano a případně jak. Hezký večer Bartoňová Pálková

 

Eva Kislingerová

1. To jistě vnímám, tyto nestátní neziskové organizace považuji za velice důležité a jejich přínos ve výchově dětí je nezpochybnitelný.

2. Jako vedoucí dětského oddílu určitě víte o tom, že MHMP podporuje každoročně výše zmíněné organizace. Konkrétně všichni výše jmenovaní využívají granty, většina z nich dlouhodobě. Pro letošní rok hlavní město Praha podpořilo tuto sféru 35 miliony korun. Další odporu lze získat i na MŠMT, pokud je mi známo.

3. Říká se, že je vždy co zlepšovat ve všem, co děláme. Jistě i u DDM a podobných zařízení. O jejich kvalitě jistě rozhoduje mnoho aspektů – lokalita, prostory, ve velké míře zajisté i personální obsazení. DDM metodicky řídí MHMP. Většina z nich vychází z tradičních aktivit.

4. Ohledně této záležitost jsem do dotázala Centra sociálních služeb v Praze, které o vybudování nízkoprahového centra v této lokalitě neuvažuje.

 

Jiří Holubář

1. O ušlechtilých principech skautského není pochyb. Nabízejí obrovské množství vyžití nejen v přírodě. Každé takové hnutí je mi k srdci milé a budu jej podporovat.

2. Nemůžu slibovat jakoukoliv peněžní podporu, mohu však slíbit, že podpořím jakýkoliv smysluplný legislativní návrh vedoucí k podpoře a zviditělnění těchto organizací.

3. Z mého pohledu lékaře je vždy nutné respektovat přání klienta bez ohledu na věk.

4. Jsem v kontaktu s radním Ondřejem Počarovským, který má tuto záležitost ve své gesci a jsem samozřejmě připraven vznik tohoto zařízení bezvýhradně podpořit.

Ivana Cabrnochová

Neodpověděla

 

Zuzana Nedělková

Dobrý den, pane Turku,
velmi děkuji za váš zájem o mou kandidaturu do senátu, pevně doufám, že mohu počítat s vaším hlasem. Předem děkuji. Jinak dotazy, kteréjste mi dal jsou podnětné a určitě mi rozvoj tělesné zdatnosti našich peciválů sedících pouze u počítačů není lhostejný. Sama mám dítě v první třídě a řeším do jakého sportovního kroužku ho zapsat. Souhlasím s vámi i v tom, že dotace do fotbalu jsou obrovské. Má sféra zájmu v případě zvolení by byla sociální politika a rodina s dětmi především, takže téma sportovního vyžití našich dětí by mezi okruh mého zájmu rozhodně patřil. Přeji vám vše dobré , s pozdravem Mgr. Nedělkova

 

Antonín Slováček

Neodpověděl

 

Zdeněk Schwarz

Nemá dostupný kontakt. Pouze senátní e-mail, který již nefunguje.

 

Josef Hörl

Nepodařilo se nám najít kontakt

 

Miroslav Koranda

Neodpověděl