Schůzka: planeta Země

15129987-1516876405005725-321301381-n

Na jedné z listopadových schůzek jsme si ukázali glóbus. Zjistili jsme, jaké jsou důsledky otáčení Země proti směru hodinových ručiček, proč se střídají roční období a kde se střetávají poledníky. Roční období, která se střídají díky změnám sklonu zemské osy, jsme popisovali jedním slovem. Hráli jsme plácanou, „Já pane, ne pane“ a měnili si jména na zvířata či jiné členy oddílu.