Loading…

Historie živě! – Dějiny Britů v Indii

Další ze studentských otevřených přednáškových diskusí se věnoval i takovým tématům, jako jsou „černá díra Kalkaty“ nebo zrušení dívčí infanticidy.

Příběh stejně klasický jako objevení Ameriky nebo vzestup Napoleona. Jak se vůbec stalo, že se ze skupinky britských obchodníků, kteří se zdržovali pouze v několika přístavech, nakonec stali vládci Indie? Přednáška si klade za cíl představit posluchačům základní události a osobnosti spojené se vzrůstem britské moci v Indii, od prvního připlutí lodí Východoindické společnosti až po sjednocení všech indických království (kolem roku 1828). Seznámíme se s vojevůdcem Robertem Clivem, guvernérem Warrenem Hastingem, „britským Hannibalem“ sultánem Tippem nebo divokým hinduistickým „kovbojem“ Rao Holkarem. Také se podíváme na detaily některých groteskních událostí, jako jsou proslulá „černá díra Kalkaty“ nebo zrušení dívčí infanticidy.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.