Nenech chcípnout!

Autor Opičák. Fotogalerie vytvořena 30. 1. 2016.

Nácvik první pomoci / First aid training - Příprava upozorňovací cedule, která byla venku u simulace autonehody.

Přípravy na akci

Začínáme - Zahájení proběhlo představením lektorů a toho, co se bude dít.

Ukázka bolestivých podnětů

Prezentace - Program jsme oživovali o prezentace, videa, nahrávky komunikace s dispečinkem...

Pokus o ukázku Heimlichova manévru - U obéznějších lidí moc nefunguje...

AED - Automatický externí defibrilátor - ukázka, že nepustí elektrický proud, pokud vyhodnotí správnou funkčnost srdce vzhledem k fibrilacím.

Heimlichův manévr

Heimlichův manévr

Resuscitace

Resuscitace

Resuscitace

Resuscitace - střídání osob - Důležité je držet stejnou frekvenci a pokud možno nepřerušit plynulost resuscitace.

Resuscitace

Stabilizovaná poloha - proces - Dáme do ní člověka, pokud ho budeme opouštět či pokud máme podezření, že bude zvracet anebo krvácí z úst (zadusil by se)

Stabilizovaná poloha - proces - Dáme do ní člověka, pokud ho budeme opouštět či pokud máme podezření, že bude zvracet anebo krvácí z úst (zadusil by se)

Stabilizovaná poloha - výsledek - Dáme do ní člověka, pokud ho budeme opouštět či pokud máme podezření, že bude zvracet anebo krvácí z úst (zadusil by se)

Stabilizovaná poloha - proces - Dáme do ní člověka, pokud ho budeme opouštět či pokud máme podezření, že bude zvracet anebo krvácí z úst (zadusil by se)

Oběd :)

Zlomeniny

Poznámky lektora Opičáka

Popálenina - sterilita - Při převozu k lékaři

Rána do hlavy a chvilkové bezvědomí - Nepamatuje si poslední události, zmatený, ptá se neustále dokola, může chtít odcházet, klidnit, zavolat 155.

Prohlídka sanitky

Sražený - Kdo křičí, je zdráv! -> nemá-li masivní krvácení, nehýbat s ním, zavolat 155, hlídat zhoršování stavu.

Prohlídka sanitky

Sražený - Kdo křičí, je zdráv! -> nemá-li masivní krvácení, nehýbat s ním, zavolat 155, hlídat zhoršování stavu.

Rána do hlavy a chvilkové bezvědomí - Nepamatuje si poslední události, zmatený, ptá se neustále dokola, může chtít odcházet, klidnit, zavolat 155.

Rána do hlavy a chvilkové bezvědomí - Nepamatuje si poslední události, zmatený, ptá se neustále dokola, může chtít odcházet, KLIDNIT, zavolat 155.

Sražený - Kdo křičí, je zdráv! -> nemá-li masivní krvácení, nehýbat s ním, zavolat 155, hlídat zhoršování stavu. Hlídat i tepelný komfort, jde-li to.

Histerka - Člověk, co se do všeho montuje. Zaúkolujte lehkým úkolem: čekej na sanitku a naveď ji sem. Na někoho platí zakřičet, že víte, co děláte, ať si sedne.

Vnitřní krvácení - Postupně upadá, dokud dýchá, netahat ji z auta, když přestane, resuscitace. Volat ihned 155.

Rozbor simulace autonehody

 - Popáleniny - chladit ihned studenou (ne ledovou) vodou. Sundat rychle oblečení a také kovové předměty (hlavně prstýnky). Proud vody nechat stékat - nelít přímo do rány (bolí to). U popálenin větších, než 2 dlaně ihned volat záchranku.

 - Popáleniny - chladit ihned studenou (ne ledovou) vodou. Sundat rychle oblečení a také kovové předměty (hlavně prstýnky). Proud vody nechat stékat - nelít přímo do rány (bolí to). U popálenin větších, než 2 dlaně ihned volat záchranku.

Účastníci Nenech chcípnout - + fotograf Michal

Zdravotník Opičák už jede na tábor :)